PL
|
EN
andrias
 

Aleksander Niweliński
doradztwo w zakresie fauny i flory

Brookfield Zoo, USA
 
 
 Koncepcje hodowli i ekspozycji zwierząt dzikich i udomowionych
1 / 9
Brookfield Zoo, USA
Copyright ©2019 Aleksander Niweliński, all rights reserved.
Orłosęp brodaty Gypaetus barbatus
 
 
 Doradztwo z zakresu:
 • specjalistycznego opracowywania ekspozycji zwierząt oraz ich wizualizacji
 • żywienia i hodowli zwierząt
 • aranżacji roślinnych dla ekspozycji zwierząt
 • edukacji przyrodniczej
 • 2 / 9
  Orłosęp brodaty Gypaetus barbatus
  Copyright ©2019 Aleksander Niweliński, all rights reserved.
  Andrias Davidianus Dr Peter Janzen
   
   
   Szkolenia w zakresie obsługi, pielęgnacji i żywienia zwierząt dzikich
  3 / 9
  Andrias Davidianus Dr Peter Janzen
  Copyright ©2019 Aleksander Niweliński, all rights reserved.
  Tasmańska paproć drzewiasta Dicksonia antarctica, Tasmania, Australia
   
   
   Specjalistyczne opinie i ekspertyzy:
  • opinie i ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne
  • ekspertyzy herpetologiczne
  • ekspertyzy przyrodnicze
  • 4 / 9
   Tasmańska paproć drzewiasta Dicksonia antarctica, Tasmania, Australia
   Copyright ©2019 Aleksander Niweliński, all rights reserved.
   Urson
    
    
    Prezentacje i wykłady z zakresu biologii i hodowli zwierząt dzikich
   5 / 9
   Urson
   Copyright ©2019 Aleksander Niweliński, all rights reserved.
   Orangutan borneański Pongo pygmaeus
    
    
    Opracowywanie dokumentacji fotograficznej na zlecenie instytucji
   6 / 9
   Orangutan borneański Pongo pygmaeus
   Copyright ©2019 Aleksander Niweliński, all rights reserved.
   Stado słoni afrykańskich Loxodonta africana, Park Narodowy Amboseli, Kenia
    
    
    Fotografia przyrodnicza
   7 / 9
   Stado słoni afrykańskich Loxodonta africana, Park Narodowy Amboseli, Kenia
   Copyright ©2019 Aleksander Niweliński, all rights reserved.
   Gibbon ungko Hylobates agilis
    
    
    Projektowanie, przygotowanie i realizacja materiałów edukacyjnych:
   • tablic
   • ulotek
   • fotografii zwierząt i roślin
   • przyrodniczych ścieżek edukacyjnych
   • wystaw i ekspozycji przyrodniczych w szkołach i muzeach
   • 8 / 9
    Gibbon ungko Hylobates agilis
    Copyright ©2019 Aleksander Niweliński, all rights reserved.
    Portret sowy mszarnej Strix nebulosa
     
     
     Tłumaczenie z języków angielskiego i niemieckiego specjalistycznych tekstów i publikacji z zakresu hodowli zwierząt i ochrony gatunków
    9 / 9
    Portret sowy mszarnej Strix nebulosa
    Copyright ©2019 Aleksander Niweliński, all rights reserved.
    | Blog

    Rola i funkcje współczesnych ogrodów zoologicznych

    Strategia ochrony gatunków – „Tworzenie przyszłości dla dzikiej przyrody” WAZA /World Association of Zoological Gardens and Aquaria - Światowa Organizacja Ogrodów Zoologicznych i Akwariów/
    Strategia ochrony gatunków – „Tworzenie przyszłości dla dzikiej przyrody” WAZA /World Association of Zoological Gardens and Aquaria - Światowa Organizacja Ogrodów Zoologicznych i Akwariów/ [PDF]

    Niegdyś ogrody zoologiczne traktowano wyłącznie jako miejsca, w których obejrzeć można dzikie bestie z dżungli. Do dziś w najstarszych ogrodach zoologicznych istnieją klatki celowo kiedyś dostosowane do “drażnienia bestii”, co stanowiło dodatkową atrakcję dla gawiedzi. We wrocławskim ZOO oglądać można XIX-wieczne klatki dla niedźwiedzi z umieszczonymi nad nimi krużgankami, z których publiczność kilkumetrowymi tyczkami mogła dźgać drapieżniki.

    W miarę postępu cywilizacji i wzrostu zrozumienia dla idei ochrony przyrody ogrody zoologiczne zaczęły zmieniać swoje oblicze. Współczesny ogród zoologiczny musi spełniać równolegle szereg zadań, wiążących się z hodowlą zwierząt dzikich i nieudomowionych. Zgodnie z wytycznymi WAZA (World Association of Zoos and Aquaria) wszystkie nowo powstające wybiegi zwierząt powinny odtwarzać możliwie wiernie ich naturalne środowisko, tworząc dodatkowo element istotny dla kształtowania świadomości ekologicznej wśród zwiedzających.

    Główne kierunki działalności i rozwoju ogrodu zoologicznego:

    Hodowla zwierząt dzikich, w tym szczególnie gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem oraz ich ekspozycja w warunkach uwzględniających naturalne potrzeby zwierząt.

    Wybieg pand małych
    Wybieg pand małych

    Hodowla rzadkich, ginących gatunków zwierząt koordynowana jest na szczeblu międzynarodowym w ramach komisji hodowli danego gatunku (obecnie funkcjonuje ok. 120 komisji europejskich zwanych EEP (European Endangered Species Programme) i wymaga ścisłej współpracy zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i krajowym; zagadnienie to obejmuje również ochronę i hodowlę rzadkich gatunków fauny, także rodzimej, m.in. poprzez ratowanie gatunków zwierząt objętych ochroną.

    Ogrody zoologiczne aktywnie uczestniczą w programach reintrodukcji tj. wypuszczania na pierwotne stanowiska występowania zwierząt rzadkich, hodowanych w ramach centralnie koordynowanych programów EEP. Obecnie realizowane są udane programy reintrodukcji m.in. orłosępa brodatego, oryksa szablorogiego, addaksa, rysia europejskiego, puchacza.

    Prowadzenie badań i prac naukowych w zakresie weterynarii, zoologii, zootechniki, dydaktyki i innych dziedzin wiążących się z działalnością ogrodu zoologicznego; współpraca z placówkami naukowymi.

    Badanie weterynaryjne foki szarej, Smithsonian’s National Zoological Park
    Badanie weterynaryjne foki szarej, Smithsonian’s National Zoological Park

    Działalność naukowo-badawcza wiąże się z nawiązywaniem kontaktów i współpracą z rozmaitymi placówkami naukowymi, prowadzeniem prac naukowych, obserwacji i badań; ogród zoologiczny stanowi jedyne w swoim rodzaju niezastąpione zaplecze i bazę dla nauki, równocześnie sam czerpie korzyści mogąc prowadzić własne prace naukowe w oparciu o zaplecza placówek naukowych.

    Instytut Badawczy Zoo San Diego
    Instytut Badawczy Zoo San Diego

    Rola dydaktyczno-wychowawcza poprzez prowadzenie prelekcji, pokazów zwierząt, informowania poprzez środki masowego przekazu oraz na terenie zoo za pośrednictwem plansz i tablic dydaktycznych o roli i znaczeniu ratowania rzadkich i ginących gatunków zwierząt, kształtowanie świadomości młodzieży w zakresie propagowania idei ochrony zwierząt poprzez ścisłą współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi.

    Zajęcia dydaktyczne w zoo
    Zajęcia dydaktyczne w zoo

    Dydaktyczno-wychowawcza rola ogrodu zoologicznego ma na celu informowanie i zarazem uświadamianie społeczeństwu zagrożenia dla licznych gatunków zwierząt, jakie niesie ze sobą postęp cywilizacji a także roli ogrodów zoologicznych w ratowaniu i zachowaniu ginących gatunków; jest to również praca polegająca m. in. na spotkaniach ze zwierzętami, organizowanymi dla dzieci już od wieku przedszkolnego oraz młodzieży szkół średnich i studentów, w formie pogadanek, prelekcji lub lekcji zoologii, prowadzonych w szkołach lub na terenie zoo.

    Udział prasy radia i telewizji w propagowaniu idei ochrony zwierząt oraz roli ogrodów zoologicznych jest nieodzowny i bezwzględnie należy uznać konieczność współpracy ze środkami masowego przekazu dla szerzenia idei poszanowania zasobów przyrody.

    Rekreacja i wypoczynek oraz atrakcja turystyczna jako jedyne w swoim rodzaju miejsce umożliwiające zarówno obejrzenie zwierząt z różnych kontynentów jak i bezpośredni kontakt ze zwierzętami w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach zwanych “zoo dla dzieci”, bądź podczas lekcji zoologii prowadzonych na terenie zoo.

    Zoo dziecięce w łódzkim ogrodzie zoologicznym
    Zoo dziecięce w łódzkim ogrodzie zoologicznym

    Rekreacja i wypoczynek to rola ogrodu zoologicznego zyskująca w obecnych czasach coraz większe znaczenie, jako możliwość jedynego w swoim rodzaju kontaktu z przyrodą ożywioną, dostępnego dla ogółu społeczeństwa. Dla budowania sympatii i życzliwości dla zwierząt już od najmłodszych pokoleń olbrzymią rolę spełniają coraz częściej organizowane na terenie ogrodów zoologicznych “zoo dla dzieci”, umożliwiające głównie dzieciom i młodzieży, a także osobom dorosłym, bezpośredni kontakt ze zwierzętami udomowionymi.

    Trudno podważyć sens istnienia ogrodów zoologicznych w świetle powyższych zadań, jakie mają one do zrealizowania. Postęp technik audiowizualnych umożliwia oglądanie na ekranie telewizora wszystkich niemal gatunków zwierząt w ich naturalnym środowisku. Nie można jednak nie doceniać roli dydaktycznej ogrodów zoologicznych prezentujących żywe okazy, a także dających swojej publiczności możliwość bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami, jak np. we wspomnianym “zoo dla dzieci”.

    Aleksander Niweliński

    <<< Powrót do listy artykułów