PL
|
EN
andrias
 

Aleksander Niweliński
doradztwo w zakresie fauny i flory

Wybieg skalny lampart perski Panthera pardus saxicolor
 
 
 Koncepcje hodowli i ekspozycji zwierząt dzikich i udomowionych
1 / 9
Wybieg skalny lampart perski Panthera pardus saxicolor
Copyright ©2019 Aleksander Niweliński, all rights reserved.
Alpinarium
 
 
 Doradztwo z zakresu:
 • specjalistycznego opracowywania ekspozycji zwierząt oraz ich wizualizacji
 • żywienia i hodowli zwierząt
 • aranżacji roślinnych dla ekspozycji zwierząt
 • edukacji przyrodniczej
 • 2 / 9
  Alpinarium
  Copyright ©2019 Aleksander Niweliński, all rights reserved.
  Wybieg dla lwów afrykańskich
   
   
   Szkolenia w zakresie obsługi, pielęgnacji i żywienia zwierząt dzikich
  3 / 9
  Wybieg dla lwów afrykańskich
  Copyright ©2019 Aleksander Niweliński, all rights reserved.
  Ogród
   
   
   Specjalistyczne opinie i ekspertyzy:
  • opinie i ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne
  • ekspertyzy herpetologiczne
  • ekspertyzy przyrodnicze
  • 4 / 9
   Ogród
   Copyright ©2019 Aleksander Niweliński, all rights reserved.
   Wybieg dla lwów afrykańskich
    
    
    Prezentacje i wykłady z zakresu biologii i hodowli zwierząt dzikich
   5 / 9
   Wybieg dla lwów afrykańskich
   Copyright ©2019 Aleksander Niweliński, all rights reserved.
   W towarzystwie słoni
    
    
    Opracowywanie dokumentacji fotograficznej na zlecenie instytucji
   6 / 9
   W towarzystwie słoni
   Copyright ©2019 Aleksander Niweliński, all rights reserved.
   Grecja
    
    
    Fotografia przyrodnicza
   7 / 9
   Grecja
   Copyright ©2019 Aleksander Niweliński, all rights reserved.
   Morfo Morpho peleides
    
    
    Projektowanie, przygotowanie i realizacja materiałów edukacyjnych:
   • tablic
   • ulotek
   • fotografii zwierząt i roślin
   • przyrodniczych ścieżek edukacyjnych
   • wystaw i ekspozycji przyrodniczych w szkołach i muzeach
   • 8 / 9
    Morfo Morpho peleides
    Copyright ©2019 Aleksander Niweliński, all rights reserved.
    Acer palmatum dissectum & Prunus serrulata kiku-shidare-zakura
     
     
     Tłumaczenie z języków angielskiego i niemieckiego specjalistycznych tekstów i publikacji z zakresu hodowli zwierząt i ochrony gatunków
    9 / 9
    Acer palmatum dissectum & Prunus serrulata kiku-shidare-zakura
    Copyright ©2019 Aleksander Niweliński, all rights reserved.
    | Kompetencje

    Doświadczenie zawodowe

    Ekspertyzy i opracowania

    Inne osiągnięcia

    Członkostwo w organizacjach fachowych

    Publikacje

    1. Niweliński A., 1979: Aklimatyzacja i sztuczny odchów kun leśnych /Martes martes/ w Zoo Kraków. Polskie Towarzystwo Zoologiczne, Sekcja Ogrodów Zoologicznych, 1979, Kraków.
    2. Niweliński A., 1983: Pszczołojad /Pernis apivorus/ w Zoo Kraków. WSZECHŚWIAT Nr. 84, 10/83, str. 241-242.
    3. Niweliński A., Sarnecka – Woźniak M., 1995: Podsumowanie doświadczeń w pracy nad hodowlą kondora wielkiego Vultur gryphus, w latach 1990-1994 /Porównanie wyników hodowlanych dwóch ośrodków w Polsce zajmujących się hodowlą kondorów: ogrodów zoologicznych w Gdańsku - Oliwie i Krakowie/. Polskie Towarzystwo Zoologiczne, Sekcja Ogrodów Zoologicznych, 1995, Biuletyn Nr. 2, str. 4-14.
    4. Niweliński A., 1996: Problemy sztucznego wychowu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków zagrożonych wyginięciem. MAGAZYN WETERYNARYJNY Nr. 5, 5/96, str. 420-422.
    5. Niweliński A., 1996: Problemy sztucznego wychowu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków zagrożonych wyginięciem. Polskie Towarzystwo Zoologiczne, Sekcja Ogrodów Zoologicznych, 1996, Biuletyn Nr. 3, str. 8-12, Gdańsk.
    6. Pietras M., Wężyk S., Grega T., Niweliński A., Skotnicki J., 1995: Przebieg procesu sztucznej inkubacji jaj i klucia kondora wielkiego Vultur gryphus. Instytut Zootechniki, Mat. międz. symp. nauk.: Aktualne problemy w rozrodzie ptaków. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 31: 93-97, Kraków.
    7. Niweliński A., 1996: Zieleń jako integralna część ekspozycji krakowskiego ogrodu zoologicznego. Polskie Towarzystwo Zoologiczne, Sekcja Ogrodów Zoologicznych, 1996, Kraków.
    8. Niweliński A., Grega T., 1996: Rozmnożenie kuskusa ziemnego /Phalanger gymnotis/. Polskie Towarzystwo Zoologiczne, Sekcja Ogrodów Zoologicznych, 1996 Biuletyn Nr. 4, str. 16.
    9. Niweliński A., Piróg J., 1996: Sztuczny odchów walabii Bennetta (Macropus rufogriseus ) w Zoo Kraków. Polskie Towarzystwo Zoologiczne, Sekcja Ogrodów Zoologicznych, 1996 Biuletyn Nr. 4, str. 16.
    10. Niweliński A., Kelman K., 1999: Kierunki rozwoju płockiego ogrodu zoologicznego. Polskie Towarzystwo Zoologiczne, Sekcja Ogrodów Zoologicznych, Biuletyn Nr. 7. Łódź, str. 65-66.
    11. Niweliński A., 2000: Phrynohyas resinifectrix – gatunek nieznany. Biologia płazów i gadów. V Polska Konferencja Herpetologiczna, Biuletyn, str. 87-88.
    12. Niweliński A., Kopczyński J., 1999: Rozmnożenie warana szmaragdowego /Varanus prasinus/ w płockim ogrodzie zoologicznym. Polskie Towarzystwo Zoologiczne, Sekcja Ogrodów Zoologicznych, Łódź, 1999 Biuletyn Nr. 7, str. 4-7.
    13. Niweliński A., Kopczyński J., 1999: Rozmnożenie grzechotnika straszliwego /Crotalus durissus/ w płockim ogrodzie zoologicznym. Polskie Towarzystwo Zoologiczne, Sekcja Ogrodów Zoologicznych, Łódź 1999 Biuletyn Nr. 7, str. 8-11.
    14. Niweliński A., 1999-2001: Popularna Encyklopedia Powszechna – opracowanie haseł dla działów zoologia i łowiectwo, FOGRA – Oficyna Wydawnicza, Kraków.
    15. Niweliński A., 2000: Marketing w ogrodach zoologicznych – materiały I Konferencji Dydaktyków Polskich Ogrodów Zoologicznych.
    16. Niweliński A., 2001: Rola i funkcje współczesnych ogrodów zoologicznych. PRZYRODA POLSKA, 11/200, str. 10-11.
    17. Niweliński A., Ogrodowczyk A., 2003: Program aktywnej ochrony płazów na terenie miasta Płocka i zasilania populacji płazów na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. PRZYRODA POLSKA, 3/2003, str. 36-37.
    18. Niweliński A., 2002: Active Protection Programme for Amphibians in the area of central Poland and reinforcement of their population in the Brudzen Landscape Park. 62nd WAZA Annual Conference, Scientific Sessions str. 190-192.
    19. Niweliński A., 2004: The Pavilion for Tamarins and Marmosets in the Plock Zoo (Poland), EAZA News, 2004.
    20. Niweliński A., 2006: Zoo Plock - unerwartete Artenvielfalt an der Weichsel. /artykuł o Zoo Płock/, Tiergarten Rundbrief 2/06, Str. 18-21.
    21. Niweliński A., 2006: Tworzenie przyszłości dla dzikiej przyrody. Strategia Ochrony Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. WAZA 2005. /tłum. z ang. „Building Future for Wildlife”. 118 str./
    22. Niweliński A., 2007: Zwierzęta mówią nie tylko w noc wigilijną. Miesięcznik „MSC M4” 8, 2007.
    23. Niweliński A., 2007: Giant Salamanders Husbandry Guidelines. EAZA Amphibian and Reptile Taxon Advisory Group, www.eaza.net.
    24. Niweliński A., 2008: Andrias – azjatycki olbrzym z paleocenu. Miesięcznik „MSC M4” 4, 2008.
    25. Niweliński A., 2008: Dalekowschodni symbol wierności – żuraw japoński. Miesięcznik „MSC M4” 5, 2008.
    26. Niweliński A., 2008: Wielkanocne ab ovo. Miesięcznik „MSC M4” 3, 2008.
    27. Niweliński A., 2008: Historia orłosępa. Miesięcznik „MSC M4” 7, 2008.
    28. Niweliński A., 2008: Świąteczne odgłosy wiosny w płockim ZOO. Miesięcznik „MSC M4” 2, 2008.
    29. Niweliński A., 2008: Światowe programy ochrony gatunków w płockim zoo. Miesięcznik „MSC M4” 6, 2008.
    30. Niwelinski A., 2009: Changes in the zoo affect the awareness of the community. 64th WAZA Annual Meeting and Zoo Congress, St. Louis, 2009.
    31. Niweliński A., 2010: Cuora identifying key. EAZA Amphibian & Reptile TAG, EAZA Conference Materials Bussolengo, 2010.
    32. Niweliński A., 2010: Ambasada Morza Bałtyckiego w płockim ogrodzie zoologicznym. Miesięcznik „MSC M4” 3, 2010.
    33. Niweliński A., 2012: Program reintrodukcji puszczyka uralskiego w Alpach wschodnich /Austria/. POMURNIK nr 7/2012 str. 17-19.
    34. Niweliński A., 2012: Husbandry Guidelines for Southeast Asian Box Turtle Cuora amboinensis (Daudin, 1802) EAZA Amphibian & Reptile TAG, EAZA Conference Materials, Alpenzoo Innsbruck 2012.
    35. Niweliński A., 2012: Husbandry Guidelines for Black Marsh Turtle Siebenrockiella crassicollis (Gray, 1831). EAZA Amphibian & Reptile TAG, EAZA Conference Materials, Alpenzoo Innsbruck 2012.